Forum for VWACB

Volkswagen Auto Club Bergen => Siste nytt fra VWACB => Emne startet av: Moshe på Tirsdag 18.02.2020, 22:08:47Tittel: ÅRSMØTE I VWACB ONSDAG 19.02.2020
Skrevet av: MosheTirsdag 18.02.2020, 22:08:47
ÅRSMØTE 2020 VWACB

Klubbens medlemmer innkalles herved til årsmøte 2020
Tidspunkt: I morgen onsdag 19. februar 2020 klokken 19:00
Sted: Klubbens lokale, Bergen Bug House, Breisteinvollen 22

SAKSLISTE:
- Årsberetning 2019
- Regnskap 2019
- Budsjett 2020
- Valg
- Eventuelt

Styret har i 2019 bestått av:
Jonn-Stian Hansen (Formann)
Pål Austbø (Nestformann)
Henrik Fjellanger (Sekretær og Kasserer)
Ørjan Høyvik (Styremedlem)
Svein Lysø (Styremedlem)
Christian Djupevik (Styremedlem)
Håkon Dalland (Styremedlem)
Frode Fitjar (Styremedlem).

Av disse står følgende styremedlemmer på valg i år:
Jonn-Stian Hansen - 1 år
Pål Austbø - 2 år
Ørjan Høyvik - 2 år
Christian Djupevik - 2 år
Alle disse tar gjenvalg.

NY INFO: Frode Fitjar har bedt om avløsning fra styret i VWACB.
Men vi er så heldige at Kenneth Høiland stiller til valg som Styremedlem og overtar derfor plassen etter Frode Fitjar.
Vi takker Frode for innsatsen i året som er gått!!!


I tillegg står revisor Erik Aadland på valg for 1 år, også han tar gjenvalg.

Styret har ikke mottatt noen forslag til Årsmøtet fra medlemmene, så sakslisten forblir som listet opp ovenfor.

Vi avslutter som vanlig Årsmøtet med film og noe å bite i.

Velkommen!